Aktuellt


2020
​​​​​​​Vi som arbetar på Gnosjö Trafik AB träffar väldigt många människor. Det tycker vi förstås är trevligt.
Men i en pandemi är det viktigt att vi gör vad vi kan för att minimera och förebygga smittspridning.
Gnosjö Trafik AB följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och andra statliga myndigheter,
vi försöker också att följa våra kunders uppmärkta instruktioner vid lastning och lossning.
Det kan medföra att vi blir något sena, vi ber er ha överseende med detta.

Det är viktigt att vi alla är försiktiga och hjälps åt för att viruset inte ska spridas.
Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!