Prisjustering 2021

Den prisjustering vi nu gör är för att täcka den kostnadsökning som vi inte kan kompensera med produktionsförbättringar.

Från och med den 1 januari 2021 justeras våra transportpriser och tillägg med +1,65%.
Önskar ni en ny prislista maila till office@gnosjotrafik.se

Har ni frågor om prisjusteringen, kontakta oss omgående.

Med vänlig hälsning,

Hans Hellström
​​​​​​​Gnosjö Trafik
Info ang. covid-19


​​​​​​​Vi som arbetar på Gnosjö Trafik AB träffar väldigt många människor. Det tycker vi förstås är trevligt.
Men i en pandemi är det viktigt att vi gör vad vi kan för att minimera och förebygga smittspridning.
Gnosjö Trafik AB följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och andra statliga myndigheter,
vi försöker också att följa våra kunders uppmärkta instruktioner vid lastning och lossning.
Det kan medföra att vi blir något sena, vi ber er ha överseende med detta.

Det är viktigt att vi alla är försiktiga och hjälps åt för att viruset inte ska spridas.
Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena!